Advies op maat
en transparant.

Welkom bij Posthumus Assurantiën

Posthumus Assurantiën is een onafhankelijk verzekeringskantoor dat gespecialiseerd is in het bieden van verzekeringsoplossingen voor particulieren, ZZP’ers en het MKB.
Posthumus Assurantiën is klein genoeg voor persoonlijke aandacht en groot genoeg voor een professioneel beheer van uw zakelijke verzekeringsportefeuille. Wij bieden gemak en een duidelijk en nuchter advies voor iedere particulier en ondernemer.

Verzekeren

Verzekeren is het onderbrengen van risico’s in afspraken met een verzekeraar. Dat betekent dat u vooruit ziet en risico’s in beeld brengt, daarbij afwegend welke risico’s u tegen welke voorwaarde en premie wilt verzekeren.

Particulieren

In de verschillende levensfasen en gezinssamenstellingen vragen telkens andere zaken aandacht. Soms zijn situaties in te schatten en is daar rekening mee te houden, en door zelf een voorziening te treffen. Soms is dit onvoorspelbaar en zijn financiële risico’s zo groot en ingrijpend dat daar een voorziening in de vorm van een verzekering de beste oplossing voor is. Verzekeringen zijn daarbij soms verplicht, maar meestal vrijwillig.

Bedrijven

Het inschatten van risico’s die uw onderneming met zich meebrengt is hier een belangrijk onderdeel van, evenals het inregelen van voorzieningen voor deze risico’s. Bedrijfsverzekeringen vormen een wezenlijk onderdeel van alle overeenkomsten die u afsluit en onderhoudt.