Advies op maat
en transparant.

MKB Bedrijven

Ondernemen is een werkwoord volgens de Dikke van Dale. Het betekent zoveel als: op zich nemen; beginnen te doen; uitvoeren: actie ondernemen. Het inschatten van de risico’s die uw onderneming met zich meebrengt is hier een belangrijk onderdeel van, evenals het inregelen van voorzieningen voor deze risico’s. Bedrijfsverzekeringen vormen een wezenlijk onderdeel van alle overeenkomsten die u afsluit en onderhoudt.

Mogelijkheden

Wij kunnen u ondersteunen bij het in beeld brengen van uw bedrijfsrisico’s en de mogelijkheden die u heeft om voorzieningen te treffen en eventueel verzekeringen af te sluiten.

Inbeeld

Een kennismakingsgesprek leidt vaak tot een analyse van uw ondernemersrisico’s en een advies. Wij kunnen u ondersteunen bij het in beeld brengen van uw bedrijfsrisico’s en de mogelijkheden die u heeft om voorzieningen te treffen en eventueel verzekeringen af te sluiten. Een kennismakingsgesprek leidt vaak tot een analyse van uw ondernemersrisico’s en een advies.

MKB Bedrijven

De aard van uw bedrijfsactiviteiten, de omvang en samenstelling van uw personeelsbestand, de arbeidsvoorwaarden en de kosten die hiermee gepaard gaan, het ziekteverzuim percentage, het verzuim management, de omvang van uw wagenpark, de omvang van uw productiemiddelen, de wijze van huisvesting: dit zijn slechts enkele van de bedrijfsrisico’s waarover we van gedachten wisselen.